«

»

Kwi 07 2011

Szkoła polska przez internet

SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM PRZEZ INTERNET

Polskie Szkoły Internetowe Libratus to projekt edukacyjny tworzony przez szkoły
podstawowe i gimnazja z całej Polski, polskie szkoły sobotnie i organizacje polonijne z całego
świata, a także wolontariuszy i nauczycieli zarówno z Polski, jak i przebywających na obczyźnie.


Celem projektu jest dostarczenie każdemu polskiemu dziecku możliwości bezpłatnej polskiej
edukacji za granicą.

Szkoły działają na całym świecie za pośrednictwem Internetu, dzięki czemu są dostępne

w każdym miejscu i czasie. Pokonują barierę różnicy czasu, odległości i finansów. Dla dzieci
z polskim obywatelstwem nauka zakończona egzaminami klasyfikacyjnymi i wydaniem polskiego
świadectwa ukończenia klasy jest bezpłatna i na żadnym etapie nie wymaga przyjazdu do
Polski. Dzieci otrzymują również legitymacje szkolne, upoważniające do ulgi w komunikacji
zbiorowej na terenie Polski. rodziców do wspólnej nauki z dziećmi.
Nauka w Polskich Szkołach Internetowych Libratus to:

● bezpłatna edukacja według polskiej podstawy programowej na poziomie szkoły
podstawowej (7-12) i gimnazjum (13-15)


● bezpłatny dostęp do materiałów edukacyjnych 24h na dobę przez internetową platformę
edukacyjną

● bezpłatna rekrutacja i egzaminy klasyfikacyjne on-line, świadectwo szkolne i legitymacja,


bez konieczności przyjazdu do Polski.
Informacje o projekcie, formularz zgłoszeniowy i instrukcja zapisów znajdują się na stronie:
www.libratus.edu.pl


ZAPISY TYLKO DO 31 MAJA, ilość miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

Polskie Szkoły Internetowe Libratus

Siedziba: ul. Śniadeckich 12b

31-531Kraków, Polska


tel: +48 123 900 999

e-mail: info@libratus.edu.pl