«

»

Mar 15 2016

Obchody Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Dzien Pamięci Zolnierzy wyklętychPrzedstawiciele niezależnej organizacji patriotycznej Narodowe Siły Zbrojne-Nowe Pokolenie: Karol Buczakowski i Arkadiusz Cimoch, 5 marca, 2016 r. poprowadzili lekcje historii w Polskiej Katolickiej Szkole im. Św. Ferdynanda. W zajęciach uczestniczyli uczniowie klas 6-8 szkoły podstawowej oraz klas 1-3 liceum.

Tematem lekcji był okres II wojny światowej – Polskie Państwo Podziemne oraz polskie podziemie antykomunistyczne – Żołnierze Wyklęci. W trakcie zajęć uczniowie mieli okazję zapoznać się z wystawą dotyczącą Żołnierzy Wyklętych oraz slajdy, które okazały się świetnym środkiem dydaktycznymPonadto podczas lekcji dzieci i młodzież miały możliwość obejrzenia eksponatów nawiązujących do okresu omawianego w trakcie zajęć, tj.: umundurowanie oddziałów partyzanckich, symbolika i emblematy noszone na mundurach, oryginalne odznaczenia wojskowe, sztandar itp. Każdy z uczniów otrzymał Dekalog Patrioty (w formie plakatu), naklejki z motywem patriotycznym oraz wydrukowaną Modlitwę NSZ, którą wspólnie odmawialiśmy przed każdą lekcją.

Dzięki tym spotkaniom dzieci i młodzież szukając wzoru w postawach Żołnierzy Wyklętych, będą chętniej identyfikowały się z polskością i szukały tożsamości w rodzinnych korzeniach.