«

»

Cze 02 2017

Egzamin Katolickiego Uniwesytetu Lubelskiego – INFORMACJA DLA KLASY MATURALNEJ 2017

EGZAMIN Z JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO

Szkoły Języka i Kultury Polskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Przygotowywany przez wykładowców Szkoły Języka i Kultury Polskiej KUL egzamin z języka polskiego jako obcego / drugiego jest swego rodzaju sprawdzianem i podsumowaniem wieloletniej edukacji w szkole polonijnej.

Egzamin składa się z pięciu części i trwa około trzech godzin:

  • rozumienie ze słuchu
  • gramatyka i słownictwo
  • rozumienie tekstów czytanych
  • pisanie
  • mówienie

Egzaminy prowadzone są tylko w szkołach objętych patronatem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II i umożliwiają uczniom klasy maturalnej uzyskanie uniwersyteckiego certyfikatu dokumentującego ich sprawność w zakresie posługiwania się językiem polskim w mowie i piśmie.

W Polskiej Szkole św. Ferdynanda w tym roku egzamin zostanie przeprowadzony w następujacym terminie:

  • 16 czerwca 2017 – Piątek – 6:00pm: 1 część egzaminu

  • 17 czerwca 2017 – Sobota – 6:00pm: 2 część egzaminu
    egzaminy ustne do ustalenia z prowadzącym

Egzamin zostanie przeprowadzony przez dr Marię Łaszkiewicz,
wykładowcę na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II
. 

Aby otrzymać certyfikat uczeń musi byc obecny na całym egzaminie: I i II częsci pisemnej oraz części ustnej.