«

»

Sie 18 2017

Informacje dla Rodziców – organizacja nowego roku szkolnegoNOWY ROK SZKOLNY  2017/2018

Dokument w PDF:
Pierwsze szczegółowe informacje 2017-2018

 

REJESTRACJA I SPRZEDAŻ KSIĄŻEK
Rejestracja na nowy rok szkolny 2017/18 oraz sprzedaż podręczników będzie miała miejsce w następujących dniach:
30 oraz 31 SIERPNIA (środa, czwartek) w godzinach od 4:00pm do 8:00pm w budynku szkoły.
Przyjmujemy zapisy do grup przedszkolnych (3-4 latki), do klas 0 (ukończone 5 lat w dniu 1 października) oraz 1-8 i licealnych. Karty rejestracyjne można otrzymać w biurze szkolnym lub pobrać ze szkolnej strony internetowej (podstrona „Formularze”). Przy rejestracji wymagana jest wpłata zaliczki w wysokości $230. Bardzo prosimy o nieodkładanie rejestracji na późniejszy czas. Miejsca w klasach, szczególnie na zmianę poranną, są ograniczone. Nowi uczniowie, którzy uczęszczali do innych polskich szkół przy rejestracji zobowiązani są przedstawić świadectwa ukończenia ostatniej klasy w poprzedniej szkole. Przy rejestracji bardzo prosimy o informowanie o poważnych problemach zdrowotnych, alergiach, itp.


ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO
Rok szkolny rozpoczynamy w sobotę 9 września 2017. W tym dniu spotykamy się na Mszy Świętej (9:30am I zmiana w kościele, 12:00pm II zmiana w kaplicy), następnie dzieci wraz z rodzicami przechodzą do klas na pierwsze zajęcia organizacyjne. W  tym dniu oraz na wszystkie ważniejsze uroczystości szkolne dzieci i młodzież są zobowiązani ubrać strój w kolorze biało – czarnym lub biało – grantowym.


POŚWIĘCENIE PODRĘCZNIKÓW I PRZYBORÓW SZKOLNYCH
będzie miało miejsce W SOBOTĘ 16 września w ramach zajęć w salach lekcyjnych.


OPŁATY
Przy rejestracji dziecka należy wpłacić zaliczkę w wysokości $200.00 od rodziny oraz opłacić dyżur i loterię ($30), pozostałą część opłaty należy uregulować najpoźniej do 30 listopada 2017. Za każdy kolejny miesiąc opóźnienia począwszy od 1 grudnia szkoła nalicza dodatkową opłatę w wysokości $20.00 za miesiąc. Osoby proszące o rozłożenie opłaty na dłuższy czas powinny osobiście zgłosić się do biura szkolnego.

  2017-2018           PIERWSZA ZMIANA DRUGA ZMIANA
Ilość dzieci Rodzina
należąca do parafii
Rodzina
nienależąca do parafii
Rodzina
należąca do parafii
Rodzina
nienależąca do parafii
1 dziecko 350 450 300 400
2 dzieci 450 550 400 500
3 i więcej dzieci 520 620 470 570

Możliwości wpłaty: gotówka (cash), money order, credit/debit card lub czeki, które wypisujemy na: Saint Ferdinand Polish School.

Do otrzymania $100 ZNIŻKI kwalifikują się tylko te rodziny, które co najmniej od roku zapisane są do parafii św. Ferdynanda, używając systematycznie kopertki ze swoim numerem parafialnym wspierają parafię finansowo. Aby uzyskać tę zniżkę na rok szkolny 2017/2018 w kopertach powinno być złożone minimum $100 w czasie od września 2016 do sierpnia 2017 r. Wszystkich parafian, którzy spełniają te wymagania prosimy o wpisanie swojego numeru koperty na formie rejestracyjnej.


REZYGNACJE
W przypadku rezygnacji ze szkoły przed rozpoczęciem roku szkolnego potrącamy $50.00, w okresie do 30 września – $100.00, następnie do końca października $150.00. Od 1 listopada 2017 nie wypłacamy zwrotów.


DYŻURY RODZICÓW
Przy rejestracji dodatkowo pobieramy $20.00 jako depozyt za dyżur szkolny. Dyżur dla rodziców przypada tylko raz w roku i jego termin jest uzgadnniany przez członków Komitetu Rodzicielskiego z odpowiednim wyprzedzeniem. Czas dyżuru: na pierwszej zmianie od 8:15am do 11:45pm; na drugiej zmianie od 11:45pm do 3:15pm.  Po odbyciu dyżuru zwracamy  depozyt. W wypadku nie zgłoszenia się na dyżur, pieniądze przechodzą na potrzeby szkoły.


LOTERIA
Przy rejestracji  każda rodzina zakupuje bilet na loterię pieniężną w cenie $10.00.  Loteria będzie przeprowadzona na Ogólnym Zebraniu Rodziców w marcu 2018. Połowa dochodu z loterii przeznaczona jest na nagrody dla dzieci,
drugą połowę rozlosujemy wśród rodziców.


INFORMACJE I KONTAKT
Bieżące informacje dla rodziców są zmieszczane na szkolnej stronie internetowej. Na stronie szkoły można również zalogować się, by otrzymywać tygodniowy Newletter dla rodziców. Bardzo proszę o solidne i systematyczne zapoznawanie się z tymi informacjami. W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt ze szkołą.


PRZYGOTOWANIE DO SAKRAMENTÓW
Uczniowie naszej szkoły w ramach lekcji religii przygotowują się do przyjęcia sakramentów świętych. Dzieci klas 2 przystąpia do
I Komunii św. w sobotę, 19 maja 2018, natomiast młodzież klas 8 przyjmie sakarment bierzmowania w piątek, 27 kwietnia 2018 o godz. 7:00pm w kościele św. Ferdynanda.
Dokładnie informacje dotyczące spotkań dla rodziców i przygotowania do sakramentów będą przekazane w późniejszym czasie.


MSZE ŚWIĘTE SZKOLNE
W drugą niedzielę miesiąca będą miały miejsce Msze św. szkolne ze szczególnym udziałem dzieci i młodzieży naszej szkoły. Bardzo gorąco proszę rodziców, aby umożliwili swoim dzieciom udział w tej Mszy św. planując w tym dniu przyjazd do kościoła św. Ferdynanda  na godz. 10:15am. Najbliższa Msza św. szkolna – w niedzielę 8 października 2017. Liczę bardzo na Waszą współpracę i zrozumienie.


KONTAKT Z NAUCZYCIELEM
Każde spotkanie z nauczycielem musi być wcześniej ustalone. nauczyciele podają numery telefonów na pierwszych zajęciach organizacyjnych, dodatkowo każdy z nauczycieli udostępnia swój adres e-mailowy podany na szkolnej stronie internetowej. Nauczyciel ma prawo odmówić spotkania z rodzicem, jeśli wizyta nie była wcześniej planowana.


REGULAMIN UCZNIA
Na pierwszych zajęciach uczniowie otrzymają Regulamin Ucznia. Proszę, aby do soboty 30 września zwrócić wychowawcom podpisane oświadczenie jako potwierdzenie, że Rodzice zapoznali się z jego treścią i pomogą swoim dzieciom spełniać jego wymagania.


ZAJĘCIA POZALEKCYJNE
Oprócz podstawowego programu nauczania oferujemy również całą gamę zajęć pozalekcyjnych dostosowanych do różnorodnych zainteresowań młodego człowieka. Zachęcamy naszych uczniów do włączania się w różne grupy i zespoły dla dzieci. Informacje będą dostępne w biurze szkoły.

Dyrektor Szkoły – Sr. Dorota Domin, MChR