«

»

Sie 30 2017

Nowe zasady bezpieczeństwa w szkole podczas zajęć lekcyjnych

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

    REGULAMIN PRZEBYWANIA RODZICÓW I OSÓB OBCYCH
   NA TERENIE POLSKIEJ SZKOŁY KATOLICKIEJ IM. ŚW. FERDYNANDA  CHICAGO

PDF: Regulamin przebywania rodziców w szkole

Bezpieczeństwo ucznia w szkole jest zarówno oczekiwaniem rodziców jak i jednym z fundamentalnych zadań każdej placówki oświatowej. Za względu na bezpieczeństwo naszych uczniów zasady wchodzenia do budynku szkolnego w soboty zostają zaostrzone. Bardzo prosimy wszystkich rodziców o dostosowanie się do następujących wytycznych mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa uczniów przebywających na terenie naszej szkoły:

W CZASIE ZAJĘĆ LEKCYJNYCH RODZICE NIE MOGĄ WCHODZIĆ NA TEREN SZKOŁY BEZ UZASADNIONEGO WAŻNEGO POWODU. WSZYSCY PRACOWNICY SZKOŁY MAJĄ PRAWO I OBOWIĄZEK ZAPYTAĆ O CEL WEJŚCIA DO BUDYNKU KAŻDEGO, KTO NIE JEST AKTUALNIE UCZNIEM, PRACOWNIKIEM SZKOŁY, BĄDŹ CZŁONKIEM KOMITETU RODZICIELSKIEGO I TRÓJEK KLASOWYCH, A ZNAJDUJE SIĘ W BUDYNKU SZKOLNYM W CZASIE LEKCJI W SOBOTY.

 

 1. PIERWSZE ZAJĘCIA ORGANIZACYJNE

  Tylko pierwszy dzień szkoły – 9 września 2017 po Mszy świętej rozpoczynającej rok szkolny daje możliwość rodzicom wejścia do budynku szkolnego na zajęcia organizacyjne w klasach.
  Od 16 września 2017 (drugiej soboty po rozpoczęciu roku szkolnego) uczniowie sami wchodzą na teren szkoły.

 

 1. RODZICE WCHODZĄCY DO SZKOŁY – DO SEKRETARIATU, DO DYREKCJI SZKOŁY, DO NAUCZYCIELI

Wchodząc na teren szkoły każda osoba jest zobowiazana do pozostawienia swojego ID osobie odpowiedzialnej za porządek oraz wpisania się do zeszytu znajdującego się przy wejściu do szkoły (Polish school entrance), gdzie otrzymają na czas wejścia identyfikator „VISITOR”, który powinien być umieszczony w widocznym miejscu na ubraniu. Opuszczający budynek szkoły rodzice/osoby obce są zobowiązani zwrócić identyfikator „VISITOR”.
Zasada ta nie obowiązuje w wyjątkowe dni w roku tj. spotkania z wychowawcami, wigilie klasowe…

 1. SPOTKANIA Z WYCHOWAWCAMI

27 stycznia 2017 – w dniu spotkań rodziców z nauczycielami –  nie obowiązują Identyfikatory „VISITOR” i wpisy do zeszytu przy wejściu. Konsultacje z nauczycielami w pozostałe dni są możliwe tylko po wcześniejszym umówieniu się przed lub po zakończonych zajęciach nauczyciela. Nauczyciele nie przeprowadzają z rodzicami rozmów w czasie lekcji oraz w czasie przerw. Nauczyciel ma prawo odmówić spotkania z rodzicem, jeśli wizyta nie była wcześniej planowana. Nauczyciele podają swój kontakt na pierwszych zajęciach organizacyjnych.

4. TRÓJKI KLASOWE

Rodzice należący do TRÓJEK KLASOWYCH w dniu zebrania – 30 września 2017 otrzymają Identyfikator „TRÓJKA KLASOWA” opatrzony pieczątką szkoły, który upoważnia ich do wejścia na teren szkoły bez oddawania ID i wpisywania się do zeszytu wejść. W dniu zakończenia roku szkolnego rodzice zobowiązani są do zwrotu otrzymanego identyfikatora wychowawcy klasy. W sytuacji, gdy rodzice z trójek klasowych nie posiadają w danej chwili przy sobie Identyfikatora przed wejściem na teren szkoły pozostawiają swoje ID oraz wpisują się każdorazowo do zeszytu.

 1. RODZICE DYŻURNI

Dyżurni rodzice wstawiają się na dyżur 15 min. przed rozpoczęciem zajęć. Rodzice pełniący dyżur szkolny w danym dniu przy wejściu do biura polskiej szkoły wpisują się na listę dyżurnych, otrzymują identyfikator „DYŻURNY” i przez cały czas trwania zajęć czuwają nad porządkiem w wyznaczonym miejscu.
Dyżur kończy się 10 min. po zakończeniu zajęć. Po odbyciu dyżuru zwracają identyfikator i zgłaszaja się do biura szkoły po zwrot depozytu za dyżur.

 1. ZASADY PRZY ROZPOCZYNANIU ZAJĘĆ:

  a) Lekcje w szkole rozpoczynają się punktualnie o godz. 8:30am – zmiana poranna;
  12:00pm zmiana popołudniowa.
  Rodzice są zobowiązani do punktualnego przyprowadzania i odbierania dzieci.

 • Uczniowie klas 1 wchodzą WEJŚCIEM #1 przy kafeterii. Pracownik szkoły jest odpowiedzialny za przeprowadzenie dzieci do klas.
 • Uczniowie klas 0 oraz 2-11 wchodzą WEJŚCIEM #2 przy polskim biurze i sami udają się do swoich Sal lekcyjnych. Asystenci są odpowiedzialni za przeprowadzenie najmłodszych uczniów do sal.
 • Uczniowie przedszkola wchodzą z rodzicami GŁÓWNYM WEJŚCIEM #3.
 • Wejście # 4 przy kaplicy jest zamknięte, służy tylko do wychodzenia.
 1. ZASADY PRZY ODBIORZE DZIECI:

 2. a) Lekcje kończą się o godz. 11:30am – zmiana poranna; 3:00pm – zmiana popołudniowa.
 • Dzieci z przedszkola są odbierane z sal lekcyjnych – Główne wyjście
 • Dzieci zerówki są sprowadzane 10 minut przed zakończeniem lekcji do WEJŚCIA GŁÓWNEGO SZKOŁY # 3. Rodzice odbierają dzieci przy tym wejściu.
 • Uczniowie klas 1 – 3 są odbierani przy WEJŚCIU #1 przy kafeterii5 minut przed zakończeniem zajęć.
 • Uczniowie klas 4-8 oraz liceum opuszczają szkołę WEJŚCIEM # 2 przy biurze polskiej szkoły oraz WEJŚCIEM # 4 przy kaplicy.
 1. b) Dzieci zapisane na zajęcia pozalekcyjne – po zakończonych lekcjach są przeprowadzane przez osoby prowadzące lub asystentów bezpośrednio do miejsca danego kółka. Odbiór wszystkich uczniów po zajęciach pozalekcyjnych – przy wejsciu #2 przy biurze polskiej szkoły.
 2. c) Harcerze i zuchy bezpośrednio przechodzą do Sali w dolnym holu, gdzie pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za harcerstwo czekają na swoją zbiorkę.
 3. d) Chore/niedysponowane dzieci odbiera ze szkoły osobiście rodzic lub inna osoba upoważniona do odebrania dziecka po uprzednim zgłoszeniu tego faktu w sekretariacie szkoły.
 4. e) W przypadku spóźnienia rodziców/osoby upoważnionej do odbioru dziecka – uczniowie są przeprowadzani do sekretariatu szkoły. Rodzice powinni zgłosić się – wejściem #2 do biura polskiej szkoły.
  f) osoby wychodzące z budynku nie mają prawa nikogo wpuszczać do szkoły

 

Wszyscy rodzice/prawni opiekunowie uczniów Polskiej Szkoły Katolickiej im. św. Ferdynanda są zobowiązani do przestrzegania opisanych powyżej zasad oraz warunków przebywania osób dorosłych na terenie szkoły – dla dobra i bezpieczeństwa ich dzieci powierzonych naszej trosce i pieczy.

Regulamin zatwierdzony przez: Ks. Proboszcza, Dyrekcję Szkoły, Komitet Rodzicielski