«

»

Cze 07 2018

Zakończenie Roku Szkolnego 2017/18

ZakRok184

Uroczystość  zakończenia roku szkolnego 2017/2018  w naszej szkole tradycyjnie rozpoczęła się mszą św. o godz. 9:30 odprawioną przez ks. proboszcza Zdzisława Torbę, który w sposób szczególny w tym dniu modlił się w intencji młodzieży kończącej  naukę w naszej szkole. Oprawę mszy św. ubogacił zespół Radość i brat James przepięknym śpiewem . Na mszy św. swoją obecnością zaszczycili nas specjali goście z Polski pani  poseł Joanna Fabisiak, profesorowie KUL  Jacek Gołębiowski i profesor Mieczysław Ryba. Ważnym punktem porannej uroczystości była ceremonia przekazania sztandaru nowemu składowi pocztu. Po zakończeniu mszy św. zostali wyróżnieni uczniowie, którzy osiągnęli szczególnie wysokie wyniki w nauce i odznaczyli się wzorową postawą i dobrym zachowaniem. Trzech uczniów z klasy maturalnej otrzymało stypendia naukowe ufundowane przez Parafię św. Ferdynanda i Komitet Rodzicielski , jako wyraz wsparcia i docenienia ich wkładu w życie szkoły. Byli to Robert Szymczyk, Alicja Ramotowska i Emilia Wiecek.   Następnie wszyscy zgromadzeni przeszli do szkoły,  gdzie  nastąpił dalszy ciąg uroczystości.

    W Sali JCT zebrali się uczniowie klas ósmych z rodzicami i  wychowawcami. Po krótkich przemówieniach pani Dyrektor, nauczycieli i rodziców, głos zabrali uczniowie dziękując za trud i wychowanie swoim drogim nauczycielkom.  Po wysłuchaniu krótkich przemówień  nastąpiło wręczenie  listów gratulacyjnych dla zasłużonych  rodziców, następnie nagród,  świadectw , statuetek i książek wszystkim uczniom.

Uczniowie klasy maturalnej zebrali się w szkolnej kafeterii. Nastąpiła uroczysta chwila przemówień,  życzeń , podziękowań. Głos zabrali ks. Proboszcz, oraz pani poseł Joanna Fabisiak, która złożyła na ręce Dyrektora szkoły szczególne gratulacje.  Uczniowie przygotowali  krótką część artystyczną, a po niej nastąpiło wręczenie świadectw, dyplomów i nagród. Ostatnim punktem było  pożegnanie z wychowawcą i nauczycielami

Przed mszą św. młodsze klasy przedszkolaki  i  zerówka pożegnały się ze swoimi nauczycielkami  i otrzymały pamiątkowe misie i książeczki. W tym szczególnym dniu wszyscy uczniowie naszej szkoły podziwiali starszych kolegów, którzy z dumą i radością opuszczali mury naszej szkoły i tych, którzy ją dopiero zaczęli. W starszych klasach rodzice przygotowali poczęstunek wspaniałe kanapki, owoce, słodycze ciasta i sałatki.

Absolwentom, którzy opuścili mury naszej szkoły życzymy by pielgnowali to czego się nauczyli i znaleźli własną drogę do szczęścia, Ośmioklasistom, aby nie obawiali się kolejnych lat  przygody z polską szkołą, a młodszym uczniom, by wakacje były dla nich pełne dodatniej energii, słońca i radości, która pozwoli na powrót do szkoły z bagażem pomysłów i nowych sił do rozwijania skrzydeł.

Naszym drogim nauczycielom zasłużonego wypoczynku, czasu na dobrą książkę i spotkania z przyjaciółmi.

Rodzicom, dziękujemy za wybór naszej szkoły i życzymy aby znaleźli czas na wspólne rozmowy i odkrywanie ciekawych przygód  ze swoimi pociechami.

Specjalne podziękowanie kierujemy do naszego księdza proboszcza Zdzisława Torby za opiekę duchową i przykład wiary. Księdzu Pawłowi, bratu James,  klerykowi Sebastianowi i siostrom Misjonarkom za modlitwę i nauczanie o Bogu.

Komitetowi Rodzicielskiemu na czele z panią Martą Robak za całokształt pracy w ciągu roku.

Wszystkim za wszystko serdecznie dziękujemy.

Szczęśliwych, bezpiecznych wakacji.

Dyrektor Szkoły

Halina Żurawski