«

»

Wrz 11 2018

Nowy rok szkolny, czyli ziarno, plony i rodzina jako niewyczerpane źródło

Dzień 8 września 2018 roku okazał się być wyjątkowym, ze względu na złożoność uroczystości w Polskiej Szkole Katolickiej im. św. Ferdynanda. Inauguracja roku szkolnego 2018/2019 zbiegła się ze Świętem Urodzin Matki Bożej, które w tradycji kościoła nazywane jest Świętem Matki Bożej Siewnej. Zgromadzeni więc na Mszy św. koncelebrowanej przez ks. proboszcza Z. Torbę oraz ks. wikariusza P. Zazuniak, uczniowie, nauczyciele i rodzice usłyszeli piękną homilię na temat zasianego ziarna i plonów, które po wielu latach pobytu w polskiej szkole zaowocują pokładami intelektu oraz biegłą znajomością jęyka Ojców. Ks. Zuziak podkreślił również znaczenie rodziny w wychowaniu młodego pokolenia, bo skąd, jak nie ze źródła należy czerpać najważniejsze wartości.

Na koniec Liturgii głos zabrała dyrektor szkoly, p. Halina Zurawski. W mowie powitalnej szczególnie ciepłe słowa skierowała do tych, którzy rozpoczynają swoją przygodę w polskiej szkole. Zwróciła uwagę, na  znaczenie nie tylko bagażu wiedzy , w którą wyposaża polska szkoła, ale na relacje, przyjaźnie i wzajemne uczenie się od siebie.

Po uroczystej Mszy św. odbyły się krótkie spotkania organizacyjne w poszczególnych klasach. Spotkania nauczycieli z uczniami i rodzicami.

Był to także dzień pracowity dla Komitetu Rodzicielskiego ze względu na sprzedaż podręczników.

P.S. Ważnym momentem tego dnia były życzenia dla p. dyrektor z okazji Urodzin. Życzyliśmy stu lat w zdrowiu oraz sił w prowadzeniu naszej szkoły, która ciągle utrzymuje status jednej z najliczniejszych szkół.