«

»

Mar 26 2019

Kolejny Obiad Rybny już 29-go Marca od godziny 4:30 PM

Kolejny Obiad Rybny już w Piątek 29 Marca od godziny 4:30 PM

 

 

Bądźcie z nami w naszych inicjatywach by nasz Kościół i Parafia Św. Ferdynanda były prawdziwym domem jednoczącym ludzi we wspólnocie stołu.