«

»

Wrz 13 2019

Informacje 14 Września 2019

INFORMACJE DLA RODZICÓW 14 Września 2019

• W najbliższą sobotę 14 września – błogosławieństwo sal lekcyjnych, podręczników i przyborów szkolnych podczas zajęć.
• Uczniowie otrzymali Kwestionariusze Informacyjne. Prosimy o wypełnienie i przekazanie do wychowawcy do dnia 28 września.
• W najbliższą sobotę po lekcjach w kafeterii spotkaja się uczniowie , którzy zapisani są na różne zajęcia pozalekcyjne. Wychowawcy klas przyprowadzą ich do kafeterii, a nauczyciele prowadzący odbiorą do sal wyznaczonych na zajęcia.
• Możliwość zakupu książek – na dolnym korytarzu, a rejestracje i opłaty w biurze szkoły.
• 21 września spotkanie rodziców TRÓJEK KLASOWYCH zmiana pierwsza o 8:30 i o 11:30 na kafeterii zmiana druga.
• 28 września zapraszamy wszystkich uczniów na koncert do sali JTC. Klasy 1-5 będą na koncercie o godzinie 9:30-10:30, a klasy 6-8 i liceum o godzinie 11-12 Bilety w cenie $2,00 od ucznia.
• Bieżące informacje dla rodziców są zmieszczane na szkolnej stronie internetowej www.szkolaswferdynanda.org. Prosimy wszystkich rodziców o zalogowanie się na stronie internetowej, aby na swoją skrzynkę mogli otrzymywać szkolne informacje.

Dyrektor szkoły