«

»

Wrz 19 2019

Informacje 21 Września 2019

INFORMACJE DLA RODZICÓW

✓ KWESTIONARIUSZE INFORMACYJNYE UCZNIA proszę zwrócić do wychowawcy klasy.
✓ Za tydzień 21 września – ZEBRANIE RODZICÓW Z TRÓJEK KLASOWYCH: zmiana 1 – godz. 8:30am w kafeterii. Zmiana 2 – godz. 12:00 pm w kafeterii.
Serdecznie zapraszamy
✓ 28 września, koncert dla wszystkich uczniów naszej szkoły. Tym razem nie będzie koncertu na drugiej zmianie. Wszyscy uczniowie z popołudniowej zmiany, którzy będą chcieli wziąć udział proszeni są o przyjście na godzinę 11:00 ale wcześniej zgłosić swój udział u wychowacy klasy. Bilety w cenie $2.00 od ucznia proszę wpłacić do wychowacy.
✓ 28 września na parkingu szkoły będzie mycie samochodów przez uczniów szkoły angielskiej, prosimy o zachowanie ostrożności i uszanowanie zaleceń porządkowych.
✓ Na dolnym korytarzu jest ciągle możliwość zakupu książek . Inne sprawy załatwiamy w biurze szkolnym – rejestracje, opłaty, zajęcia pozalekcyjne.
✓ Prosimy rodziców o zalogowanie się na stronie internetowej, aby na swoją skrzynkę otrzymywać szkolne ogłoszenia
✓ Zajęcia pozalekcyjne odbywają się od godziny 11:30 do 1:00. Dzieci z klas 1-3 muszą być odebrane z klas i sprowadzone do kafeterii. Nauczyciele odpowiedzialni za zajęcia wyznaczają osobę, która z klas będzie zabierać dzieci do kafeterii w każdą sobotę. Dzieci spotykają sie w kafeterii, nauczyciele z poszczególnych grupć zabierają je do klas na zajęcia.
Hasło do zadań domowych na stronie internetowej: zadania1617 Aby uzyskać dostęp do zadań domowych należy kliknąć odpowiedni odnośnik danej klasy. Po kliknięciu odnośnika zostaniecie Państwo poproszeni o podanie hasła, które uzyskacie od nauczycieli poszczególnych klas.

 

Dziękuje za współpracę – Halina Żurawski dyrektor szkoły Tel. 773 945 0505