«

»

Paź 18 2019

Podziękowanie MOP 2019

DRODZY UCZNIOWIE,RODZICE, NAUCZYCIELE
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się do
akcji zbiórki żywności oraz artykułów pierwszej potrzeby
podczas ostatniej soboty . Dziękujemy za modlitwę, dobre
słowo i dary żywności , szczegolne podziekowania
skladamy na rece rodzicow ktorzy koordynowali akcje
zbiorki w naszej szkole Misjonarze Ubogich codziennie
modlą się za wszystkich darczyńców. Niech Pan Bóg
wynagrodzi Wam za dobroć i hojność jaką okazaliście
biednym i chorym w krajach misyjnych
Wolontariusze Misjonarzy Ubogich w Chicago