«

»

Kwi 02 2020

List do rodziców Szkół Polskich odnośnie sakramentów

Drogie Siostry i drodzy Bracia w Chrystusie,

Za kilka dni rozpocznie się Wielki Tydzień. Choć jest to oficjalna nazwa tego wyjątkowego w ciągu całego roku tygodnia, to być może powinniśmy nazwać go „Tygodnia Zmian”. Zmiana jest chyba najbardziej odpowiednim słowem dla scharakteryzowania tego czasu. Wielu ludzi w ciągu tych krótkich siedmiu dni zmieniało swoje poglądy, potrafili jednego dnia wołać „Hosanna Królowi!”, a zaledwie pięć dni później z tych samych ust wydobywał się krzyk: „Na krzyż z Nim! Ukrzyżuj Go!”.

Podobnego tempa zmian doświadczamy również dziś, w świecie opanowanym epidemią wirusa COVID 19, gdzie każdy dzień przynosi coś nowego. Decyzje władz stanu Illinois czy naszej archidiecezji zmieniają się z godziny na godzinę, a czasami z minuty na minutę. Jest to trudny dla nas wszystkich okres, bo żyjemy w niepewności i niepokoju, zastanawiamy się co będzie dalej oraz kiedy to się skończy.

Wiele osób dzwoni do polskich szkół z pytaniami odnośnie do celebracji sakramentów, a szczególnie w kwestiach związanych z Pierwszą Komunią Świętą i bierzmowaniem. Rodzice pytają czy i kiedy będziemy w stanie je celebrować w naszych parafiach. Informujemy, że w momencie wysyłania tego listu, nie zostały podjęte jeszcze żadne decyzje przez władze Archidiecezji Chicago w tych kwestiach. Stąd nie znamy odpowiedzi na powyższe pytania.

W ubiegłą niedzielę prezydent Stanów Zjednoczonych przedłużył okresu pozostawania w domu przez społeczeństwo w całym kraju do 30 kwietnia. Dziś podobną decyzję podjął gubernator Illinois dla naszego stanu. Dyrekcje szkół pozostają w ciągłym kontakcie z parafiami oraz duszpasterzami. Zapewniamy, że ze swej strony będziemy na bieżąco informować Was o rozwoju sytuacji, a decyzje odnośnie do sakramentów przekażemy natychmiast, jak tylko je uzyskamy. Tymczasem jednak prosimy wszystkich o cierpliwość i
wyrozumiałość. To czas próby dla nas wszystkich.

Kończąc, życzymy Wam, aby ten Wielki Tydzień – „Tydzień Zmian” nie był tygodniem trudnych doświadczeń i kurczącej się nadziei, ale niech będzie to „Tydzień Przemiany” naszych serc oraz ożywienia i umocnienia naszej wiary. Spróbujmy w nadchodzących dniach okazywać sobie wzajemnie życzliwość, aby w ten sposób przekazywać innym tę nieskończoną miłość Jezusa, której sami doświadczamy.

Z zapewnieniem o modlitwie i wsparciu,
Ks. Marek M. Smolka Koordynator do spraw Polonijnych

Marta Stępniak Koordynator do spraw Polonijnych