«

»

Wrz 15 2020

Komunikat dla rodziców #1

INFORMACJE DLA RODZICÓW

Drodzy Rodzice! Dziękujemy za zainteresowanie naszą szkołą. Wybór sposobu i miejsca kształcenia dzieci jest jedną z ważniejszych decyzji jaką muszą podjąć rodzice. W wielości ofert, czasem trudno zorientować się, gdzie będzie najlepiej dla dziecka. Szkoła nasza jest jedną z wielu, która staje przed Wami, która zakorzeniona jest we wspaniałej tradycji nauczania i kształcenia współczesnego dziecka. Jesteśmy przekonani, że jest wyjątkowa pod wieloma względami i może spełnić Wasze oczekiwania. Uczeń Szkoły jest bezpieczny, przy pomocy nauczycieli odkrywa swoje talenty, mocne strony, a także uczy się przezwyciężać trudności. Wzmacnia swoją tożsamość, rozwija swoją duchowość, odkrywa siebie i przebywa w przyjaznej przestrzeni. Wszyscy dbamy o bezpieczeństwo i najlepszą edukację. Dziękujemy za zaufanie, zrozumienie i przystosowanie się do zaistniałych warunków oraz wymogów bezpieczeństwa i higieny.

Dziękuje za współpracę
Halina Żurawski,

 Dyrektor Szkoły  

Przypominamy, że w każdym tygodniu do odwołania, uczeń musi mieć ze sobą podpisaną formę dotyczącą COVID-19 stwierdzającą brak symptomów i brak kontaktu z osobą z objawami wirusa.

Uczniowie do szkoły będą wchodzić trzema wejściami i opuszczać szkołę tymi samymi drzwiami.

– drzwi od strony parkingu głównego – klasy uczące się na drugim piętrze

– drzwi od strony kaplicy/kościoła – klasy uczące się na trzecim piętrze

– drzwi środkowe – klasy uczące się na pierwszym piętrze

Szczegółowy harmonogram wejścia do szkoły zostanie wysłany przez nauczycieli.