«

»

Wrz 04 2020

Witaj Szkoło Informacje dotyczące rozpoczęcia roku szkolnego

Rozpoczęcie Roku 2020-2021   Bardzo Ważne !!!

Drodzy Rodzice,

Rozpoczynamy zajęcia lekcyjne dnia 12 września w budynku szkoły o godzinie 9 :00 do 12:00 klasy 0-8. Liceum 8:30 do 12:00. Uczniowie będą wpuszczani do szkoły już od 8:30 trzema wejściami. I piętro drzwi środkowe od biura angielskiej szkoły. Drugie piętro od biura polskiej szkoły i III piętro wejście od Sali JTC, kaplicy.  Zajęcia w pierwszym dniu trwają do 12:00.  Przed drzwiami będzie mierzona temperatura, i będziemy zbierać wszystkie wydrukowane przez Państwa i podpisane formy, niezbędne od pierwszego dnia szkoły.  Przed szkołą będą widniały listy uczniów przy danym wejściu z nazwiskiem nauczyciela i numerem klasy.

Uczniowie po wejściu do klasy i sprawdzeniu listy obecności wraz z nauczycielem przejdą do kościoła na uroczystą Mszę Świętą o godzinie 9:30 klasy 1-5, a o godzinie 11:00 klasy 6-8 i liceum. Powrót z kościoła będzie według wyczytywanej kolejności. Lekcje kończą się o 12:00  Dzieci ze szkoły wychodzą tym samym wyjściem odprowadzeni przez wychowawców klas.

Rodzice pod żadnym pozorem nie wchodzą na teren szkoły.

Dokumenty do podpisania i przyniesienia przed rozpoczęciem lekcji.

  1. AGREEMENT TO ADHERE TO COVID PROTOCOLS AND ACKNOWLEDGEMENT OF PARENTAL RESPONSIBILITY
  2. Regulamin szkoły, ucznia.
  3. Oświadczenie dotyczące symptomów COVID 19
  4. Oświadczenie, jeżeli dziecko opuszcza zajęcia przed zakończeniem lekcji, jeżeli zajdzie potrzeba (tylko w danym dniu)

 

 

Każdy Nauczyciel/ Wychowawca  będzie kontaktował się telefonicznie  z Państwem i swoimi uczniami w dniach 7-10 września. Nauczyciele  prześlą oddzielny list w którym będą dodatkowe informacje dotyczące danej klasy.

W przypadku gdy, podczas lekcji uczeń poczuje się źle, stosujemy następujące kroki zaradcze:

Uczeń zostanie natychmiast odseparowany od innych i odesłany do domu. Rodzic powinien skontaktować się ze swoim lekarzem i umówić na badanie COVID.

Jeśli test jest negatywny, osoby muszą pozostać w domu do czasu ustąpienia objawów choroby. Mogą wrócić do szkoły tylko wtedy, gdy dostarczą zaświadczenie lekarskie pozwalające na powrót z zaznaczeniem, że test był negatywny. Jeżeli test jest pozytywny, podejmowane są dodatkowe kroki zaradczeKwarantanna

Podręczniki, które zostały już zakupione przez rodziców, będą czekać na uczniów w klasie. 

Dla uczniów, którzy potrzebują jeszcze podręczniki, a nie zostały zamówione w dniu zapisów, proszę podać zamówienie dla nauczyciela, aby rodzice z Komitetu Rodzicielskiego mieli czas przygotować. Opłatę za książki proszę podać przez dziecko w kopertce na następny tydzień.

Bardzo serdecznie prosimy o odbiór dzieci ze szkoły punktualnie, za każde opóźnienie 15 minut, będzie pobierana dodatkowa opłata w wysokości  $10 dolarów.

 

Dziękujemy, że wybraliście Państwo naszą szkołę. Wszystkim nam bardzo zależy na bezpieczeństwie, zarówno Uczniów, Rodziców jak i Nauczycieli. Przepisy są dość rygorystyczne ale przekonani jesteśmy, że przestrzeganie podanych zasad bezpieczeństwa i przepisów zmniejszy ryzyko zarażenia. Dzieciom życzymy miłego pobytu z rówieśnikami w klasie

W załączniku otrzymujecie formy do wypełnienia i przyniesienia w pierwszym dniu szkoły.

Prosimy zapoznać się z dokumentami zamieszczonymi poniżej

LIST DLA RODZICÓW

REGULAMIN SZKOŁY

Student tags

AGREEMENT TO ADHERE TO COVID PROTOCOLS AND ACKNOWLEDGEMENT OF PARENTAL RESPONSIBILITY

TELEFON NOWE przepisy Używania telefonu komórkowego podczas zajęć szkolnych 2020-2021