«

»

Lut 24 2021

Komunikat#21

REJESTRACJA NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Zapraszamy na zapisy w każdą sobotę w godzinach od 9 do 10 z rana do sali gimnastycznej. Wejście od strony parkingu. Opłatę za szkołę można dokonać czekiem, gotówką lub kartą płatniczą. Dostępna jest też rejestracja  elektroniczna.

Miejsca w klasach są ograniczone. Bardzo proszę nie zwlekać, aby Wasze dziecko mogły kontynuować naukę w naszej szkole.

W I E L K A    S Z K O L N A     L O T E R I A

ZAPRASZAMY!  Los  tylko 5 dolarów,

można zakupić  w każdą sobotę do 6 marca.

Do wygrania bardzo atrakcyjne nagrody.

21 lutego obchodziliśmy ustanowiony przez UNESCO w 1999 roku Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Święto to obchodzone jest na całym świecie. Przypomina o bogactwie różnorodności językowej i podkreśla jego wartość dla rozwoju dziedzictwa kulturowego ludzkości.

 

MA T U R A  ustna z języka polskiego. W sobotę 27 lutego nasza klasa XI B stanie przed egzaminem z języka polskiego.

Egzamin ustny z języka polskiego – podobnie jak egzamin pisemny na poziomie podstawowym – jest  w naszej szkole obowiązkowy. To oznacza, że przystępują do niego wszyscy maturzyści. Obowiązuje prezentacja maturalna, którą uczniowie opracowują w ostatnim roku nauki, i łączy się z dłuższą wypowiedzią  monologową potwierdzającą wiedzę i umiejętności. Egzamin jest oceniany w przez komisję egzaminacyjną.

POWODZENIA!

ZASŁUGUJĄ NA POCHWAŁĘ uczniowie: Maja Kucharek, David Stankiewicz i Filip Starsiak, którzy otrzymali Dyplomy i nagrody pieniężne za konkurs o św. Janie Pawle II, ufundowane przez  Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce. Dziękujemy i Gratulujemy

 

DZIĘKUJEMY WAM  za każdego dolara, który podarowaliście dla chorej GABRYSI. Cała zebrana kwota trafiła dla chorej dziewczynki. Zebraliśmy $1306 dolarów. Rodzicom, dzieciom, nauczycielom i Pani Danusi Szkutnik z serca dziękujemy za zaangażowanie się i pomoc finansową

 

MUZEUM POLSKIE W AMERYCE.

Prowadzimy zbiórkę cegiełek na utrzymanie dziedzictwa narodowego jakim jest nasze Polskie Muzeum. Prosimy każdego o jednego dolara abyśmy stali się częścią społeczności, której bogactwo historii jest chlubą i dumą narodu.