Dyrektor Szkoły

Szanowni  Nauczyciele, Drodzy Uczniowie i Rodzice!

Witam wszystkich bardzo serdecznie.  Jestem nowym Dyrektorem Szkoły św. Ferdynanda. Po  wakacyjnej przerwie, która pozwoliła zregenerować nasze umysły i siły witalne, upłynęło prawie dwa miesiące. Wraz z Wami będę  kontynuować dalszy ciąg efektywnej  pracy.

Mocno wierzę, że wysiłki podejmowane przez grono pedagogiczne mają służyć jednemu celowi – stworzeniu naszym uczniom dogodnych warunków do nauki oraz zapewnieniu im wysokiego poziomu kształcenia. Jestem przekonana, że młodzież nie tylko to doceni, ale i chętnie zaangażuje się w zgłębianie wiedzy, co pozwoli jej rozwijać własne zainteresowania i umiejętności, a także dostrzec sens uczniowskiego trudu. Każdy z Was, Drodzy Uczniowie, obierze własną ścieżkę edukacji. Już teraz życzymy, by podążanie nią przyniosło Wam radość i satysfakcję z osiąganych sukcesów.

Szkoła to także miejsce kształtowania ludzkich postaw i charakterów.Tu uczymy się obowiązkowości i współpracy. Wiele na tym polu zależy od pedagogów, ale wydaje się, że jednak najwięcej od samych uczniów. To oni tworzą społeczność, którą winny cechować pozytywne i twórcze relacje. Wówczas panująca w niej atmosfera będzie sprzyjać owocnej pracy. Wzajemna otwartość, zaufanie do nauczycieli także niezmiernie ułatwiają osiąganie celów dydaktycznych. Dlatego wszyscy postarajmy się stanąć na wysokości zadania.

W tym miejscu pragnę zwrócić się z ogromną prośbą do wszystkich rodziców i opiekunów. Szanowni Państwo, na ile to możliwe, motywujcie swoje pociechy do tego, by traktowali szkołę z należytą powagą. Dzięki temu przyswajanie wiedzy przez uczniów będzie odbywać się z pełną świadomością celu, do którego sami zechcą się przybliżać.

Kilka słów do nauczycieli. Bardzo się cieszę ze współpracy z osobami, które podchodzą do swoich zajęć niezwykle profesjonalnie, potwierdzając w ten sposób swoje wysokie kwalifikacje i wykazując się dużą kreatywnością w realizacji założeń programowych. Ufam, że rozpoczęty kolejny rok szkolny przyniesie państwu nowe możliwości dalszego rozwoju zawodowego. Niech uczniowie darzą Was szacunkiem, gdyż w pełni na niego zasługujecie. Ogromnie dziękuję za Wasze zaangażowanie, które pozwala z optymizmem patrzeć na przyszłość naszej szkoły, a przede wszystkim uczącej się w niej młodzieży.

Pozwolę sobie podziękować  Księdzu Proboszczowi   i wszystkim pracownikom szkoły za bardzo miłe przyjęcie za wielką dbałość  i profesjonalizm.  Zapewniam, że bardzo doceniam państwa wysiłek. Wszyscy razem stworzymy zgrany zespół, dzięki czemu łatwiej pokonywać wszelkie trudności, których przecież na co dzień nam nie brakuje. Zachęcam także rodziców, dobroczyńców czy sponsorów do włączania się w projekty czyniące naszą szkołę coraz nowocześniejszą. Niech jej mury opuszczają świetnie wyedukowani, ambitni absolwenci, potrafiący z powodzeniem stawić czoło wymogom współczesności!

Dyrektor Szkoły

Halina Zurawski