Dyrektor Szkoły

Słowa powitania

Pochodzę z województwa podkarpackiego, z diecezji przemyskiej, a dokładnie z małego miasta Łańcut znanego z pięknego zamku i powozowni. Po maturze wstąpiłam do Zgromadzenia sióstr Misjonarek Chrystusa Króla w Poznaniu.  Po ukończeniu studiów teologicznych zostałam posłana do pracy z dziećmi i młodzieżą jako katechetka w Tarnowie, Pyrzycach i Szczecinie. Po złożeniu wieczystej profesji  w 2003 roku zostałam wysłana do pracy wśród Polonii w Stanach Zjednoczonych. Moją pierwszą placówką za oceanem była Parafia św. Błażeja, gdzie wspólnie z siostrami organizowałyśmy nowo powstającą szkołę polską. Tam zdobywałam doświadczenie pracy w administracji szkoły, a później na stanowisku dyrektora. Moje 10 lat spędzone w Chicago to również czas dalszych studiów, pracy z dziećmi i młodzieżą w grupach parafialnych i zespołach muzycznych, a także koordynacji  programów religijnych. W tym czasie miałam również misję tworzenia nowego przedszkola sióstr misjonarek w Lombard. Ostatnie dwa lata spędziłam na wschodnim wybrzeżu Ameryki, gdzie byam dyrektorem w podstawowej szkole amerykańskiej St. Francis Xavier School w Newark, NJ oraz pomagałam w duszpasterstwie polonijnym przy Parafii św. Kazimierza Królewicza. W wolnych chwilach uwielbiam czytać, podróżować i odkrywać nowe miejsca. Z radością i zaufaniem wchodzę w nowy rozdział mojego życia i posługiwania, tym razem w Parafii św. Ferdynanda. Mam zaszczyt być częścią Polskiej Katolickiej Szkoły o tak wspaniałej reputacji. Moim celem jest kontynuować dobre, wzniosłe, wypracowane przez 20 lat tradycje szkoły. Zdaję sobie sprawę z ogromu odpowiedzialności i ufam, że także przeze mnie, będzie mogło się pomnażać dobro w tym miejscu i w tym czasie.

Sr. Dorota Domin, Misjonarka Chrystusa Króla