Dyżury Rodziców

Czas trwania dyżuru rano 8:30-12:00, po południu 12:00-3:15
Rodzice dyżurujący pomagają w utrzymaniu porządku i dyscypliny w szkole oraz w zapewnieniu bezpieczeństwa dzieciom przebywającym na terenie szkoły. Do obowiązków dyżurnych należy patrolowanie wyznaczonego odcinka budynku szkoły.
Dyżurny nie wpuszcza na piętra dorosłych osób bez identyfikatora (imienny, lub z napisem „Visitor”), monitoruje zachowanie uczniów na korytarzach, zwłaszcza przed rozpoczęciem lekcji i przy opuszczaniu budynku szkolnego; w razie potrzeby jest do dyzpozucji nauczycieli i komitetu rodzicielskiego.
W czasie trwania zajęć budynek szkoły jest zamknięty, rodzice przyprowadzają dzieci do klas tylko w przedszkolu i zerówce (pierwsze piętro), na drugie i trzecie piętro dzieci wchodzą same.

Dzięujemy za pomoc i poświęcenie swojego czasu dla szkoły!

Dyżury koordynuje p. Krystyna Augustyn – Komitet Rodzicielski oraz sekretarka szkoły
p. Aleksandra Bąk
Pytania w sprawie dyzurow mozna kierowac na adres: dyzury@szkolaswferdynanda.org