Eliza Kasjan-Górecka

Mgr  ELIZA KASJAN-GÓRECKA rozpoczęła naukę gry na flecie w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Giżycku, następnie kontynuowała naukę w PSM II ST. w Olsztynie w klasie fletu mgr Marleny Mentkowskiej.

W roku 1998 rozpczęła naukę w Akademii Muzycznej im. F.Chopina na kierunku Edukacja Muzyczna ze specjalizacją Dyrygentura Chóralna i Prowadzenie Zespołów Kameralnych, którą ukończyła w roku 2003 otrzymując tytuł magistra sztuki.

Podczas studiów w Akademii Muzycznej w Warszawie, podjęła również licencjackie studia na kierunku Muzykoterapia w Akademii Muzycznej im. G. Bacewicz w Łodzi, które ukończyła w roku 2003.

 Mgr. Eliza Kasjan-Górecka, podczas swojej edukacji muzycznej, była członkiem rozmaitych chórów i zespółów wokalnych, takich jak: Chór Continuo w Olsztynie, Chór Akademii Muzycznej w Warszawie,  Chór Warszawskiej Opery Kameralnej, Chór Teatru Wielkiego – Opery Nrodowej, z którymi brała udział w wielu koncertach, przedstawieniach oraz konkursach w kraju i za granica.

Jest laureatką pierwszych nagród w konkursach chóralnych takich jak: Legnica Cantat, Europa Cantat, Festiwal Muzyki Sakralnej w Rumii, Viena Choir Competition i innych.

ImageW 2003 roku, jako dyrygentka, prowadziła Orkiestrę Symfoniczną oraz Chór Akademii Muzycznej w Warszawie wraz z solistami wykonując Missa Brevis B-dur  K 275 W. A Mozarta.

 Od 2004, mgr. Eliza Kasjan-Górecka mieszka w Chicago, gdzie czynnie udziela się jako pedagog oraz dyryent chórów i zespołów kameralnych. W roku 2008 została zaproszona do jury XVII Festiwalu Polskiej Piosenki Religijnej w Chicago, a w roku 2009 schola dziecieca Dzieci Pana Boga przy Parafii Św. Trójcy, prowadzona przez mgr. Elizę Kasjan Górecką, zdobyła wyróżnienie na XVIII Festiwalu Piosenki Religijnej w Chicago. Wraz z mężem Arkadiuszem Góreckim, jako parafianie, prowadza chór “Śpiewajmy Panu” przy Parafii Świetej Trójcy w Chicago. W latach 2007 – 2008, chór ten brał udział w wielkich koncertach symfonicznych, premierach amerykanskich „Oratorium-Miłosierdzie Boże” i „Kantata” – kompozycje Zbigniewa Malkowicza  – z udzialem orkiestry i solistow, natomiast w roku 2012, brał on również udział w koncercie Peace Throughtout the Music poświęconym pierwszej rocznicy beatyfikacji Bł. Jana Pawła 2, który odbył się w Chicago Symphony Hall.  Od 2010 roku, Eliza Kasjan-Górecka, prowadzi również, wraz z mężem, program muzyczny dla dzieci i młodzieży w polskiej szkole Świetego Ferdynanda w Chicago, gdzie można nauczyć się gry na wielu instrumentach, emisji głosu, teorii i historii muzyki.