I Komunia Święta

Przygotowanie do Pierwszej Komunii św. odbywa się w naszej szkole w ramach lekcji religii, które włączone są w siatkę godzin lekcyjnych i dlatego nie przyjmujemy do szkoły tylko na samą religię. Do pierwszej Komunii przystępują dzieci w klasie drugiej, przygotowaniem zajmuje się w tym roku s. ANNA GÓRSKA