Kółko różańcowe

Kółko Różańcowe

Dziecięce Kółko Różańcowe istnieje w szkole i parafii od 2007 roku. Założyła je s. Hiacynta Ratajczak, obecnie opiekunką jest s. Bogusława Trus. Zajęcia odbywają się w każdą sobotę w sali 108 od 11:30 do 12pm.  Na spotkaniach dzieci modlą się, czytają książki i oglądają filmy o tematyce religijnej. Biorą również udział w nabożeństwach fatimskich (od maja do października, każdego 13 dnia miesiąca), przygotowują programy świąteczne. Organizowane są też dla dzieci wyjazdy do sankutariów maryjnych, pikniki i różne inne formy radosnego spędzania czasu połączone z formacją religijną.