Maria Kaczyńska

Maria Kaczyńska, Małżonka Prezydenta RP urodziła się w Machowie. Córka Lidii i Czesława Mackiewiczów. Jej matka była nauczycielką, a ojciec leśniczym. Rodzina przybyła na teren dzisiejszej Polski z Wilna. Ojciec walczył w wileńskiej partyzantce, jeden z jego braci w szeregach Korpusu gen. Andersa pod Monte Cassino, drugi brat zginął w Katyniu.

Szkołę podstawową i liceum ogólnokształcące Maria Kaczyńska ukończyła w Rabce Zdroju. Studiowaław Sopocie na Wydziale Transportu Morskiego Wyższej Szkoły Ekonomicznej (dzisiaj Uniwersytet Gdański), a po uzyskaniu dyplomu rozpoczęła pracę w Instytucie Morskim w pracowni badań koniunkturalnych, gdzie zajmowała się badaniami perspektyw rozwoju rynków frachtowych na Dalekim Wschodzie.

W 1978 r. wyszła za mąż za Lecha Kaczyńskiego, ówcześnie asystenta na Wydziale Prawa Uniwersytetu Gdańskiego. W 1980 r. urodziła się córka Marta. Po długim urlopie macierzyńskim oraz urlopie bezpłatnym nie wróciła już do pracy zawodowej. W latach 80. zajmowała się wychowaniem córki, tłumaczeniami z języka angielskiego i francuskiego, lekcjami oraz wspomaganiem męża w działalności opozycyjnej i podziemnej.
Małżonka Prezydenta RP nie miała własnej fundacji, lecz patronowała organizacjom charytatywnym. Wspierała swoim autorytetem środowiska artystyczne, kultywujące rodzimą kulturę i tradycję. Bardzo ważna dla niej była promocja własnego kraju w świecie zmierzająca do eliminowania fałszywych ,negatywnych stereotypów w ocenie Polski i Polaków.
Maria Kaczyńska interesowała się sztuką – teatrem, muzyką, baletem, lubiła podróże, ceniła sobie życie rodzinne, bardzo lubiła spędzać czas ze swoimi wnuczkami: Ewą i Martyną.
Mówiła po angielsku i francusku, znała trochę język hiszpański i rosyjski. Miała pogodne usposobieniei poczucie humoru. W strojach i ozdobach preferowała styl klasyczny.

Tragiczna śmierć

Pierwsza Dama Maria Kaczyńska zginęła 10 kwietnia 2010 roku w katastrofie rządowego samolotu TU-154 pod Smoleńskiem, w drodze na uroczystości 70. rocznicy Zbrodni Katyńskiej.

Maria Kaczyńska wraz z mężem Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej i towarzyszącą im delegacją, leciała do Katynia, gdzie wraz z przedstawicielami Rodzin Katyńskich, a także parlamentarzystami, duchownymi, kombatantami, żołnierzami, Lech Kaczyński miał złożyć hołd Polakom zamordowanymprzez NKWD na mocy decyzji z 5 marca 1940 r. Biura Politycznego WK. W katastrofie zginęło 96 osób.
Para Prezydencka została pochowana 18 kwietnia 2010 w podziemiach katedry na Wawelu w Krakowie.