Marzena Kulesza

Pani Marzena Kulesza jest absolwentką Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, gdzie otrzymała tytuł magistra teologii. Swoje przygotwanie teoretyczne realizuje w nauczaniu katechezy w naszej szkole. Jest rownież uzdolnona muzycznie i swoimi talentami służy prowadząc scholę muzyczną.