Nasz Patron

Dlaczego św. Ferdynand?

Nasza polska szkoła należy do parafii św. Ferdynanda, stąd też nosi imię tego samego patrona – św. Ferdynanda z Kastylii.

święty Ferdynand

św Ferdynand

Postać św. Ferdynanda

Nasz patron znany jest jako Ferdynand III Święty lub Ferdynand III Kastylijski, w języku hiszpańskim Ferdinando III El Santo. Św. Ferdynand urodzi się w 1201 r. koło Salamanki, zmarł w 1252 r. w Sewilli. Był królem Kastylii i Leonu (dzisiejszaHiszpania). Całe 30 lat panowania poświęcił walce z muzułmanami, którzy wówczas zajmowali dużą część Hiszpanii. Święty położył także wielkie zasługi w dziedzinie prawodawstwa hiszpańskiego, był też mecenasem nauki i sztuki. Jednym słowem, św. Ferdynand był wzorem chrześcijańskiego władcy i rycerza: odważny, mądry, czysty w obyczajach, dla pokonanych – wspaniałomyślny.

Kult św. Ferdynanda

Zmarł 30 maja 1252 r. w Sewilli i został pochowany w habicie drugorzędnego zakonnika (przed śmiercią kazał zdjąć wszelkie insygnia królewskie i posypał głowę popiołem). Kanonizował go papież Klemnes XI w 1607 r. Zabalsamowane ciało świętego spoczywa w kryształowym skarkofagu w katedrze w Sewilli – gdzie bardzo uroczyście obchodzi się co roku dzień 30 maja. W doroczne święto wyrusza procesja, na czele której niesiony jest miecz św. Ferdynanda, a przy sarkofagu honorową wartę pełnią: władze miasta, biskup ze swoją kapitułą i kawalerzy zakonu rycerskiego. Św. Ferdynand jest patronem żołnierzy.

Rodzina św. Ferdynanda

Ferdynand III Święty był synem Alfonsa IX (króla Leonu) i Berengueli (córki królaKastylii). Król Francji – Ludwik IX Święty był jego kuzynem (siostra Berenguelli – św. Blanka była matką Ludwika IX). Dzieciństwo spędził u boku swego ojca w Leonie. W 1217 r. wstapił na tron Kastylii po nagłej śmierci swego wuja króla Henryka I. Po śmierci ojca – Afonsa IX w 1230 r, został władcą Leonu i zjednoczył ostatecznie to królestwo z Kastylią. Był dwuktotnie żonaty. Przez małżeństwo z Elżbietą Szwabską (Beatrycze), córką Filipa króla Niemiec, zapewnił swojemu synowi (Alfonsowi X) tron niemiecki. Drugą jego żoną była Joanna de Ponthieru. W sumie miał 13 dzieci, m.in. wspomniany już Alfons X Mądry, który był rownież królem Kastylii i Leonu po śmierci Ferdynanda oraz Eleonora, która została żoną Edwarda I króla Anglii.

Dynastia królów kastylijskich

Ferdynand III Święty należał do dynastii królów kastylijskich, która panowała w Kastylii ponad dwieście lat (1126-1369). Dynastia ta zaznaczyła się mocno w wypieraniu muzułmanów z Płw. Iberyjskiego (rekonkwista), szczególne zasługi przypadają Ferdynandowi III. Królowie kastylijscy patronowali także rozwojowi kulturalnemu swojego państwa, tu też niemałe zasługi przypadają Ferdynandowi III Świętemu.

Osiągnięcia św. Ferdynada

Odniósł on wielkie sukcesy militarne w walkach z Maurami w dolinie Gwadalikwiru (Andaluzja), w 1236 r. zajął dawną stolicę kalifatu Kordobę, w 1243 Murcję, a w1246 Jaen. Swoje sukcesy uwieńczył zdobyciem Sewilli w 1248 r. Zhołdował też i zmusił do płacenia daniny emira Grenady (1246 r.). Na zdobytych ziemiach Andaluzji reaktywował biskupstwa i parafie, trzecią część dochodów królewskich przeznaczał na wznoszenie klasztorów i świątyń. Wybudował nowe wspaniałe katedry w Toledo i Burgos. Sprowadził do swego państwa franciszkanow, dominikanów i trynitarzy. W 1239 r. założył uniwersytet w Salamance. Rozpoczął też prace nad zredagowaniem kodeksu prawa (ukończone za panowania jego następcy).

http://www.saintferdinand.org/us_version/parish.php#patron

http://www.saintferdinand.org/webfriar/index.php

Półwysep Pirenejski w XI w.

Półwysep Pirenejski w XI w.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Półwysep Pirenejski ok. połowy XIII w.

Półwysep Pirenejski ok. połowy XIII w.