Program Muzyczny

Program muzyczny szkoły św. Ferdynanda 

Program przeznaczony jest dla dzieci na każdym poziomie zaawansowania, które fascynują się muzyką i chcą poznawać jej tajniki oraz rozwijać swoje talenty muzyczne. Oferowane są zajęcia indywidualne (nauka gry na fortepianie, instrumentach dętych, perkusji, gitarze i innych) oraz w zależności od zaawansowania zajęcia grupowe (zespoły kameralne).

W Programie prowadzone są rownież zajęcia z teorii muzyki, niezbędne do ogólnego rozwoju muzycznego, skupiające się na podstawach zasad muzyki, historii muzyki i kształceniu sluchu.

Zalożycielami programu są państwo Arkadiusz i Eliza Góreccy, którzy są wysoko wykwalifikowanymi muzykami artystami.  

Więcej informacji: 708-351-3027 lub 708-539-8535

dr Arkadiusz Górecki  [zyciorys] 

mgr Eliza Kasjan – Górecka  [zyciorys] 

 

Celem programu jest stworzenie grupy dzieci muzykujących na jak najwyższym poziomie oraz  wyłonienie najbardziej uzdolnionych dzieci. Całoroczna nauka odbywa się w oparciu o autorskie programy nauczania oraz indywidualne podejście dostosowane do zaawansowania i poziomu gry każdego  ucznia. W zależności od zaangażowania ucznia, jego zdolności i poziomu gry, dziecko będzie miało możliwość występowania na rozmaitych popisach i koncertach. Zajęcia odbywają się w soboty oraz inne dni tygodnia.

 Oferta programu muzycznego skierowana jest również dorosłych, oferowane są zajęcia indywidualne oraz grupowe w zakresie gry na wszystkich instrumentach muzycznych, emisji głosu i gry zespołowej. Oferowane są też zajęcia z teorii i historii muzyki.