Sprawy organizacyjne

Dojazd do szkoły

Z ulicy Belmont skręcamy  w ulicę Mason i wjeżdżamy w lewo  na parking, lub możemy przystanć na chwilę na ul. Mason (obowiązuje tam zakaz parkowania w soboty od 7am do 3:30pm) . Prosimy dostosować się do kierujących ruchem samochodów. Wyjazd z parkingu tylko w stronę ul. Marmora.

Wchodzenie i wychodzenie ze szkoły

1. Wejście przy kafeterii – tu wchodzą i wychodzą dzieci z klas pierwszych, drugich i trzecich. Klasy pierwsze z porannej zmiany zaczynają zajęcia i konczą wcześniej o 10 minut.

2. Wejście przy polskim biurze – tu wchodzą starsze klasy i wszyscy, którzy chcą wejść do biura polskiej szkoły. Tą klatką wychodzą klasy licealne

3. Wejście główne – tędy wchodzą i wychodzą rodzice z najmłodszymi dziećmi, które uczą się na piewszym piętrze (przedszkole i zerówki). Rodzice przyprowadzają i odbierają dzieci z sal lekcyjnych.

4. Wejście przy kaplicy –to wejście jest zamknięte, służy tlko do wychdzenia klas z trzeciego  piętra i basementu  (klasy od IV do VIII)

W czasie trwania zajęć lekcyjnych, budynek szkoły jest zamknięty. Jedynie rodzice z przedszkola i zerówek odprowadzają dzieci do klas i odbierają z klas po lekcjach. Pozostałe dzieci wchodzą na piętra same. Drzwi otwieramy 15 minut  przed rozpoczęciem zajęć i dziesięć minut przed zakończeniem.

Czas trwania zajęć lekcyjnych:

Szkoła podstawowa (4 godz. lekcyjne) pierwsza zmiana 8:30am-11:30pm, druga zmiana 12pm-3pm.

Szkoła średnia (5 godzin lekcyjnych) pierwsza zmiana 8:30am-12:15pm, druga zmiana 11:45am-3:30pm. W szkole nie mamy przerw, jedynie dzieci mogą wyjść do łazienki.

Inne przepisy porządkowe

Ze względu na przepisy obowiązujące w budynku z którego korzystamy, nasi uczniowie nie mogą przynosić jedzenia do szkoły – jedynie dzieci z przedszkola i zerówki mogą jeść w szkole. Do szkoły nie można przynosić innych napojów niż zwykła woda. Można zakupić wodę butelkowaną w szkole na trzecim piętrze.

Nauczyciele i przedmioty nauczania

Przedszkole – grupy 3 i 4 latków oprócz wychowawczyni jest też nauczycielka rytmiki.

Klasy od zerówek do ósmych uczy wychowawca klasy, na religię przychodzi katechta. Klasy licealne mają trzech nauczycieli: wychowca – polonista, nauczyciel historii i katecheta.

Kontakty z nauczycielami

Każde spotkanie z nauczycielem musi być wcześniej ustalone. Nauczyciele podają numery telefonów w dniu rozpoczęcia zajęć lekcyjnych, dodatkowo każdy z nauczycieli ma adres e-mailowy podany na naszej stronie internetowej. Nauczyciel ma prawo odmówić spotkania z rodzicem, jeśli wizyta nie była wcześniej umówiona.

Dyżury

Z każdej rodziny raz w roku rodzic ma zgłosić się do szkoły na dyżur. Grafik dyżurów  przygotowuje  – sekretarka szkoły- p. Kathy Nowak, dyżury koordynuje p. Marta Robak z komitetu rodzicielskiego. dyzury@szkolaswferdynanda.org

W wypadku rezygnacji z dyżuru, depozyt 20 dolarów przechodzi na rzecz szkoły. Dyżur trwa na pierwszej zmianie od 8:15am do 11:45pm; na drugiej zmianie od 11:45pm do 3:15pm.