Wybrane wypowiedzi

Wybrane wypowiedzi prezydenta Lecha Kaczyńskiego dotyczące patriotyzmu
 
Naród jako wspólnota buduje się również wokół tradycji. Nie wolno przeciwstawiać jej koniecznym zmianom, koniecznej modernizacji Polski. To jest sprzeczność wymyślona. To jest szkodliwy sposób myślenia. Największe sukcesy w Europie odnosili Ci, którzy potrafili połączyć modernizację z dobra tradycją.
Orędzie po złożeniu przysięgi przed Zgromadzeniem Narodowym i objęciu urzęd Prezydenta Rzecypospolitej Polskiej, 23 grudnia 2005. r.
 
W dzisiejszych czasach patriotyzmu nie da się propagować wyłącznie poprzez organizowanie w święta narodowe szkolnych akademii i wojskowych parad. Patriotyczna edukacja musi uwzględniać postawy współczesnych Polaków, ich oczekiwania, zainteresowania.(…) W kształtowaniu postaw patriotycznych ogromną rolę odgrywa nie tylko edukacja historyczna, ale rownież edukacja obywatelska. Młodzi obywatele muszą mieć świadomość, że ich udział w życiu publicznym, decyzje podejmowane przy urnie wyborczej, przekładają się na przyszłość kraju (…). Tak, jak nie ma patriotyzmu bez pamięci o narodowej historii, tak nie ma go również bez podejmowania odpowiedzialności za przyszłość.
Wypowiedź dla „Rzeczospolitej” 2 maja 2006
 
Warto być Polakiem; warto, by naród polski i jego państwo – Rzeczypospolita – trwały w Europie. Te słowa są fundamentem, najgłębszą postawą patriotyzmu, są także Waszym i moim drogowskazem. Zapobiec zmniejszaniu się liczebności naszego narodu, a więc dbać o rodzinę, o elementarne warunki jej rozwoju, dbać o oświatę, o to wszystko co zapewnia wzrost – to polski obowiązek, a więc i mój obowiązek.
 
Przemówienie na II Kongresie Prawa i Srpawiedliwości 3 czerwca 2006.
 
Nasza koncepcja polityki historycznej polega na przywracaniu patriotyzmu, dumy narodowej. Obejmuje nie tylko najnowszą historię, ale także dawniejszą, hitorie nszych zwyciestw (…) W ogóle bardzo nie lubię występować w roli ofiary, a już tym bardziej nie chciałbym ażeby mój kraj występował w takiej roli. Powtórzę: tu chodzi o przywrócenie świadomości patriotycznej a także przywrócenie świadomości naszej histrii i jej znaczenia w Europie, w naszej części Europy w szczególności.
Historia stosowana, wywiad dla Arcanów 2006
 
Bohaterskie i tragiczne dzieje polskiego wieku XX nie będą kartą zmakniętą, dopóki nasza ojczyzna należycie nie uhonoruje wszystkch tych, którzy swim ofiarnym wysiłkiem stawiali czoła krzywdom i niesprawiedliwościom, najsilniej uderzającym w najsłabszych i najbardziej bezbronnych bliźnich (…) Wydobywanie z niepamięci cichych bohaterów nszego narodu, owej rzeszy ludzi tak mocno doświadczonych, a zarazem tak szlachetnych i skromnych, jak Pani, uważam bowiem za jedno z moich najważniejszych zobowiązań.
List z 15 lutego 2007 do Ireny Sendlerowej.
 
Patriotyzm nie oznacza nacjonalizmu. Nacjonalizm, a jeszcze tym bardziej szowinizm, bierze się z nienawiści. Patriotyzm bierze się z miłości, z poczucia utożsamienia się ze wspólnotą, ze wspólnotą kultury i historii. I taki patriotyzm był wtedy [w 1918 r.], w równym stopniu potrzebny jest i dzisiaj.
 
Przemównienie z okazji Narodowego Swięta Niepodległości na placu Piłsudskiego w Warszawie 11 lsitopada 2008 r.
 
To nie przypadek, że próby pozbawienia Polaków ich tożsamości, kultury i języka wiązały się za każdym razem z usiłwaniem odebrania im lub zniszczenia właśnie tego namacalnego dorobku naukowego i literackiego, jaki zgromadzony był w murach narodowej książnicy (…). Warto więc uzmysłowić sobie ścisły związek, jaki zachodzi między pielęgnowaniem dorobku kultury narodu a jego polityczną autonomią. Księgi są bowiem dla narodu zapisem jego wiedzy i kroniką jego doświadczeń. Ale księgi stanowią też niezstąpione źródło inspiracji do formułowania nowych idei oraz podejmowania nowych działań. To z ksiąg jednostki czerpią swoją mądrość, a wspólnoty ludzkie swą duchową siłę.
List z 21 października 2008 na 80-lecie Biblioteki Narodowej W Warszawie.
 
Gotowość do poświęcenia, przywiązanie do wolności i miłość ojczyzny – to postawy, które są niezbędne do rozwoju państwa również dzisiaj, w warunkach bezpieczeństwa i pokoju. Bez nich polskie społeczeństwo nie mogłoby być prawdziwą wspólnotą, spojoną więzami solidarności i zafania.
List z 10 kwietnia 2010 na uroczystośc przyznania imienia harcmistrza Floriana Marciniaka Wielkoposlkiej Chorągwi Harcerzy Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej.