Wydawnictwo św. Ferdynanda

 „JUŻ  CZYTAM”   –  NOWY  PODRĘCZNIK  DO  NAUKI  CZYTANIA  W  KLASIE  PIERWSZEJ
ORAZ ĆWICZENIA „JUŻ PISZĘ” I „JUŻ POTRAFIĘ”
oraz podręcznik metodyczny dla nauczyciela

Juz czytam  Juz piszę  Już potrafię 

Autor: Danuta Szkutnik

Informacje i zamówienia: Pani Dorota Mendus 

Tel. 773-401-7920

Lub telefon szkoły:

Tel. 773 945 0505 

 


E-mail:

ksiazkiferdynanda@gmail.com

 

Sukces każdego ucznia to wypadkowa wielu zmiennych,  jedną z nich jest  nauczyciel z wachlarzem ciekawych metod, form i środków dydaktycznych.   Ważnym  środkiem,  który wspiera dzieło “rzezbiarza dusz” jest podręcznik, a wybór najwłaściwszego powinien należeć  właśnie do nauczyciela.  To  On,  potrafi  najtrafniej ocenić wartość i przydatność książki.   Pragnąc  wzbogacić i poszerzyć  ofertę  polonijnych propozycji , postanowilam wykorzystać ponad trzydziestoletni warsztat pracy w nauczaniu początkowym, pisząc podręcznik do nauki czytania w klasie pierwszej JUŻ  CZYTAM, który   uwzględnia   credo,  jakim kieruje się w pracy z dziecmi, że orginały są cenniejsze, dlatego należy pozwalać dzieciom na indywidualność i bycie sobą.  Wraz z podręcznikiem  ukazały się  dwa zeszyty ćwiczeń:  JUŻ  PISZĘ  i   JUŻ  POTRAFIĘ, a  wkrótce zostanie wydany alfabet ruchomy do wprowadzania  liter, stanowiący korelację z podręcznikem.

JUŻ  CZYTAM, to podręcznik dla pierwszoklasisty, który uczęszcza na lekcje języka polskiego tylko raz w tygodniu.   Tytuł nie jest przypadkowy, gdyż od pierwszej lekcji dziecko ma  mozliwość czytać  sylaby, wyrazy i proste zdania.  To bardzo ważne, by proces ten nastapil jak najwcześniej, o czym wie każdy nauczyciel  nauczania początkowego.  W książce występuje rodzina elementarzowa, która dzieli się wydarzeniami dnia codziennego, a główna bohaterka Ada,  pierwszoklasistka, ma wielu przyjaciol o różnym kolorze skóry.  Teksty są łatwe i bliskie dziecku, a jednocześnie bogacą jego słownik, zawierają elementy patriotyczne oraz zapoznają z tradycjami i ważnymi  świętami.  Ponadto, w miarę możliwości pozbawione są ubezdźwięcznień, które  na tym etapie rozwoju słuchu fonematycznego są trudne.    Układ podręcznika przewiduje wprowadzenie dwóch liter na jednych zajęciach.  Jedynie litery “C” oraz “E”, zostaly rozdzielone, gdyż sprawiają one dzieciom nieco trudności.  W pierwszej kolejności pojawiają się litery podobnie brzmiące w obu jezykach, choc litera “F”, mimo identycznego brzmienia pojawia się później od litery “C”, ze wzgledu na to, że “F” jest rzadziej wystepująca literą , a “C”, bardzo jest potrzebną literą  do budowy zdania pytającego.  Przed wprowadzeniem zmiękczeń przez znak diaktryczny proponuję lekcję powtórzeniową, utrwalająca zmiękczenia przez literę “i “. W początkowych lekcjach została zastosowana metoda sylabowa nauki cztania, poprzez wprowadzenie pionowej kreski , oddzielającej sylaby.  Celowo sylaby nie mają kolorów , by uniknąć konsternacji w momencie zetknięcia się z tekstem  czarno-bialym.  W późniejszych lekcjach, wraz z nabywaniem umiejętności czytania, z podzialu sylabowego powoli rezygnujemy, pozostawiając jedynie podział wyrazów wielosylabowych.  Do analizy i syntezy oraz  budowy modeli wyrazów został zachowany,  sprawdzony  od lat,  kolor czerwony dla samogłosek i niebieski dla spółgłosek.  Atutem tego podręcznika jest jego klarowność, przejrzystość i barwność.  Piękne  ilustracje adekwatne do treści, prowokują do wielozdaniowych wypowiedzi i  zachęcają do czytania, a także rozwijają wrażliwość estetyczną dziecka.

Przykładowe strony książki:

JUŻ POTRAFIĘ, to ćwiczenia, które stanowią integralną całość z podrecznikiem  JUŻ  CZYTAM i są podstawowym zeszytem do pracy na lekcji.  Schematyczny układ ćwiczeń ma na celu szybko i skutecznie wdrożyć dzieci do samodzielnej pracy.  Ćwiczenia zawierają obrazki wyrazów podstawowych, okienka do rysowania niektórych wyrazów, modele wyrazów do analizy i syntezy,  sylaby, wyrazy i zdania do pisania po śladzie i samodzielnie, a także  obrazki do kształcenia słuchu fonematycznego. Ponadto w ćwiczeniach znajdują się polecenia sprawdzające rozumienie treści czytanek oraz karty pracy do trzech lektur, obowiązujacych w klasie pierwszej.

Przykładowe strony książki:

JUŻ  PISZĘ to ćwiczenia, które w znacznej mierze mogą stanowić zeszyt zadań domowych.  Zostały przygotowane tak, by potwierdzić  tezę, że “praktyka czyni  mistrza”.  Przy niewielkiej pomocy nauczyciela lub  rodzica, dziecko może samodzielnie wykonywać polecenia.   Celem poleceń jest, doskonalenie sprawności manualnej  ręki przez wykorzystanie nasilonej a w tym wieku potrzeby rysowania i kolorowania, a tym samym rozwijanie myślenia poprzez zagadki plastyczne.  Ćwiczenia  zostały opracowane celowo w biało- czarnym kolorze, aby dziecko poprzez ożywienie ich kolorem,   mogło poczuć się ich współautorem.

Przykładowe strony książki:

Reasumujac, kieruję prośbę do wszystkich nauczycieli, którzy wybiorą ten zestaw podręczników, aby czuli się swobodnie w wyrażaniu opinii, uwag, dygresji, propozycji, które będą cennymi wskazówkami  w drugim wydaniu.  Mam wielką nadzieję, że książki te spelnią oczekiwania nauczycieli i okażą się pomocne w realizacji założeń programowych, a dzieciom przyniosą radość i satysfakcję z nauki języka polskiego.

Przy tej okazji, pragnę  gorąco podziękować osobom związanym z powstaniem niniejszego zestawu podręczników: Siostrze dyrektor  Genowefie  Potaczała, za zmotywowanie mnie do realizacji  tego projektu i dodanie mi skrzydel; Pani Wiesi Wójcik za talent i   serce zostawione  w pięknych ilustracjach oraz miłe wspomnienie  współpracy; Panu Bartkowi Nowakowi  za opracowanie czcionek i połączeń; Pani Marzenie Grabiec  za profesjonalizm przy skladaniu i opracowywaniu graficznym oraz za  dziesiatki  wspólnych godzin,  przy  dopracowywaniu szczegółów; Pani  mgr Marii Łaszkiewicz z Katolickiego Uniwersytetu  Lubelskiego za cenne wskazówki merytoryczne i konstruktywna wymianę zdań; moim koleżankom nauczycielkom  nauczania poczatkowego z Polskiej Katolickiej Szkoly im. św. Ferdynanda za  konsultacje, porady, opinie i wsparcie,  a szczególnie Paniom Teresie Sek, Malgorzacie Żukowskiej i  Annie Zawiszy za  korektę, Rodzicom z Komitetu Rodzicielskiego za pomoc w realizacji wydruku podręczników oraz Ks. Proboszczowi  Zdzisławowi Torba za zaaprobowanie pomysłu. DZIEKUJĘ !!!

Uczyć, to otwierać drzwi  Przyszłości, o czym warto pamiętać, wybierajac metody i środki wspomagające proces dydaktyczny.

Danuta  Szkutnik

d.szkutnik@yahoo.com

Danuta Szkutnik (1)


” W SZKOLE I W DOMU”
PODRĘCZNIK Z ĆWICZENIAMI DO KLASY DRUGIEJ

oraz rozkład materiału dla nauczyciela

cz 1 cz 2 

Autor: Danuta Szkutnik

Informacje i zamówienia: Pani Dorota Mendus 

Tel. 773-401-7920


E-mail:

ksiazkiferdynanda@gmail.com

Podręcznik do klasy drugiej pt. „W szkole i w domu” dedykowany jest drugoklasistom mieszkającym poza granicami Polski, których pierwszym językiem jest angielski.

Składa się on z dwóch części przeznaczonych na pierwszy i drugi semestr, a w składzie każdej części znajdują się zarówno czytanki jak i ćwiczenia.  Pozwoli to na sprawniejszą organizację pracy na lekcji.

Książka jest bogato ilustrowana.  Ma to nie tylko znaczenie estetyczne, ale przede wszystkim  dydaktyczne.   Ilustracje mają za zadanie:

 • bogacić słownictwo
 • pobudzać aktywnosc umysłową
 • pozwalać na ocenę i zestawienie obrazu z rzeczywistością
 • zachęcać do opisu, opowiadania, a także do tworzenia logicznych splotów wydarzeń
 • bliskość tematyczna wzbudzać ma większe  zainteresowanie i  inspirować do zadawania pytań

Główną bohaterką  jest Ada, która dzieli się przeżyciami w rodzinie oraz w polskiej i amerykańskiej szkole. Podręcznik „W szkole i w domu” ma  układ schematyczny.

Na początku pojawiają się ćwiczenia i zadania utrwalające znajomość liter, głosek , dwuznaków, zmiękczeń, a także utrwalające  takie szeregi liter jak:

ł – w,   g – j,   e – i ,   c – k,   ch – cz,    s – sz, bowiem,  to one właśnie  sprawiają  trudność dziecku dwujęzycznemu ze względu na inne brzmienie.

W następnej kolejności  są ćwiczenia  utrwalające pisownię  ś, si, sz, s  oraz  ć, ci, cz, c, gdyż z doświadczenia wiemy, że są to grupy liter, których roznice w  brzmieniu są trudne do zauważenia przez dziecko  posługujące się na codzień językiem angielskim.

Po powtórkach przystępujemy do realizacji programu i sukcesywnej pracy z podręcznikiem, który ma nastepujący układ:

 • czytanka
 • miejsce do samodzielnego wyszukania i napisania wyrazu/wyrazów, które według dziecka są trudne
 • pytania związane z treścią
 • pytania nie dotyczące tekstu, ale związane tematycznie
 • krótkie fragmenty  poezji z literatury dziecięcej, które mają uwrażliwiać na  piękno języka literackiego i przygotować w przyszłosci do analizy  utworów
 • ćwiczenia dotyczące ortografii, gramatyki
 • ćwiczenia mające na celu pokazanie różnic w deklinacji
 • wyrazy i proste zdania do tłumaczenia
 • “Tygodnik”

Nowościa w tym podręczniku są ćwiczenia polegające na  tłumaczeniu z języka angielskiego na język polski.  Wiemy, że dzieciom łatwiej jest funkcjonować w języku angielskim, dlatego uważam, że będzie to dla nich ciekawe zadanie, a także umiejętność, która przyda się w przyszłości.  Ciekawostką i nowością jest także “Tygodnik”. To  sprawdzony przeze mnie sposób  na poprawne I ciekawe wypowiedzi pisemne.  To ulubiony  typ zadań domowych, polegający na rysowaniu i pisaniu na zadany temat,  który  szybko wdroży  uczniów do poprawnego samodzielnego pisania.

Treści  i  zagadnienia programowe zawarte w podreczniku „W szkole i w domu”  to:

opozycje, rymy, czasownik, rzeczownik, przymiotnik, pisownia „nie” przed czasownikiem i  przymiotnikiem, podstawowe wiadomości o zdaniu,  dialog, opis, list,  pisownia z ż, rz, -arz, -erz, o wymienne, o niewymienne, zakonczenia -ów,  ubezdzwiecznienia, liczba pojedyncza i mnoga,  liczebniki główne i porządkowe.

Tematyka obejmuje ważne święta, wydarzenia, rocznice, a także podstawowe wiadomości  z geografii  i historii Polski (mapa Polski, kierunki , symbole, zabytki, wielcy Polacy)

Podręcznik „W szkole i w domu” nie zawiera niepotrzebnych reguł i zasad, których i  tak dziecko nie zapamięta.  Dzieci mają bawić się słowami i  bogacić  językowo bez stresu i przymusu. Mam nadzieję, że podręcznik ten, będzie lekturą, po którą dziecko polonijne  z radością będzie sięgać.

Pozdrawiam i życzę sukcesów w “rzeźbieniu dusz.”

Danuta Szkutnik, autorka
d.szkutnik@yahoo.com

Przykładowe strony książki:

 


 

NOWE ĆWICZENIA DO JĘZYKA POLSKIEGO
DLA KLAS: IV, V, VI DLA SZKÓŁ POLONIJNYCH

kl 4  kl. 5  kl. 6

Autor: Maria Łaszkiewicz, Szkoła Języka i Kultury Polskiej KUL  

 

Informacje i zamówienia: Pani Dorota Mendus 

Tel. 773-401-7920

ksiazkiferdynanda@gmail.com

Cykl ćwiczeń gramatycznych dla klas od IV do VI jest zarówno efektem rozmów i dyskusji z nauczycielkami, pracującymi w szkołach sobotnich w USA, jak i obserwacji dzieci podczas lekcji oraz egzaminów, dlatego może być dopełnieniem do każdej czytanki, a materiał pokazano zgodnie z zasadami glottodydaktyki, która traktuje język polski jako obcy. Książki adresowane są do uczniów, którzy znają język polski przynajmniej w zakresie podstawowym, natomiast uczniom, którzy posługują się językiem polskim przede wszystkim w warunkach domowych, pozwolą uporządkować materiał gramatyczny i zdobyć umiejętności korygowania błędów.

Prezentując zagadnienia gramatyczne, uwzględniono zasady gramatyki funkcjonalnej, a nie opisowej, dlatego w książkach jest więcej ćwiczeń praktycznych niż wiedzy teoretycznej. Nie oznacza to, że książki nie wprowadzają podstawowych nazw gramatycznych, ale nie są one zasadniczym celem nauki. Ćwiczenia uczą rozróżniania rodzajów, przypadków, czasów, aspektu, trybu rozkazującego i przypuszczającego, stopniowania przymiotników, liczebników głównych i porządkowych, prezentują też ćwiczenia dotyczące składni, czyli budowy zdania, począwszy od spójników w zdaniu złożonym współrzędnie, kończąc na prostych zdaniach złożonych podrzędnie, przy czym akcentowane jest tu właściwe użycie spójnika i odpowiednie odczytanie funkcji komunikacyjnej zdania. Ostatnia część to ćwiczenia ortograficzne, które przede wszystkim odwołują się do znanego dzieciom słownictwa, poza tym zakładają pamięciowe opanowanie zapisu bez odwoływania się do zagadnień teoretycznych.

W kolejnych klasach uczeń dokonuje coraz więcej samodzielnych przekształceń, ale zawsze zachowane są dwie zasady: 1) najpierw wzór, potem transformacje; 2) od łatwiejszych zadań do trudniejszych, czyli od słów do zdań / tekstów. W uwagach dla nauczycieli, zamieszczonych na końcu każdego ze zbiorów, określone  zostały szczegółowe założenia ćwiczeń. Zaproponowane materiały są już wykorzystywane w kilku szkołach sobotnich i spotkały się tam z życzliwym przyjęciem. Wynika to przede wszystkim z faktu, że są pomoce dydaktyczne dostosowane do aktualnego poziomu językowego uczniów.

laszkiewicz_mariadr Maria Łaszkiewicz, autorka

 


 

„LITERATURA POLSKA: TEKSTY I ĆWICZENIA”
Nowy podręcznik do języka polskiego dla szkół polonijnych – dla klas licealnych

 

okladka2 liceum  3 liceum

Autor: Wiola Próchniak, Szkoła Języka i Kultury Polskiej KUL

Informacje i zamówienia: Pani Dorota Mendus 

Tel. 773-401-7920

ksiazkiferdynanda@gmail.com

Literatura polska 20. i 21. wieku: teksty i ćwiczenia to podręcznik literackojęzykowy dla klasy maturalnej napisany z myślą o uczniach i nauczycielach szkół polonijnych. Książka nie powiela koncepcji dydaktycznych realizowanych w szkołach w Polsce. Dobór utworów wykorzystanych w podręczniku oparty został na Podstawie programowej dla uczniów polskich uczących się za granicą (2010). Zakres i układ materiału – obejmującego okres od 1918 r. do czasów obecnych – konsultowany były z nauczycieli szkół sobotnich w USA. Zaproponowana metoda dydaktyczna – nastawiona na działanie językowe – uwzględnia specyfikę szkolnictwa polonijnego. Odwołuje się do realnego potencjału językowego młodzieży polonijnej oraz do jej rzeczywistych potrzeb i kompetencji poznawczych. Podręcznik prezentuje ważne elementy wiedzy historyczno-literackiej i kulturowej, nie jest jednak pomyślany jako kompendium. Na pierwszy plan wysuwa się w nim celowe rozwijanie kompetencji komunikacyjnej, doskonalenie sprawności językowych, rozszerzanie zasobu leksykalnego oraz budowanie świadomości językowej na bazie wybranych tekstów literackich. Konsekwencją takiego nastawienia jest przesunięcie głównego akcentu kształcenia z gromadzenia wiedzy na rozumienie przekazu językowego i doskonalenie umiejętności posługiwania się polszczyzną. Związane z konkretnymi tekstami literackimi zjawiska gramatyczne prezentowane są w ujęciu funkcjonalnym, ćwiczenia mają charakter wprowadzający, utrwalający i sprawdzający. Dzięki temu poszczególne elementy wiedzy stwarzają możliwość realizacji konkretnych celów komunikacyjno-pragmatycznych oraz rozwijają świadomość aksjologicznego aspektu zachowań językowych. Praca z podręcznikiem pozwala rozwijać umiejętności uczniów w zakresie analizy, interpretacji i syntezy, a także formułowania i prezentowania własnych opinii i przekonań zarówno w mowie, jak i w piśmie. Ściśle powiązane z materiałem literackim ćwiczenia mają dać uczniom poczucie komfortu płynące z głębszego rozumienia języka i treści weń wpisanych. Mają budzić ciekawość i inspirować. A wszystko to w myśl sformułowanej przez Goethego zasady, mówiącej, że dzieci powinny otrzymać dwie rzeczy: korzenie i skrzydła, co jest zadaniem nie tylko rodziców, ale także szkoły.

Wiola Próchniak, polski@kul.pl

Wiola Prochniak

Więcej informacji od autorki:

2015 PROCHNIAK W. Podrecznik 2

Artykuł na portalu „DOBRA POLSKA SZKOŁA”